Samla lån

Hur gör man för att samla lån?

Spara pengar genom att samla lån

Något som är populärt att göra i det fall man har många utestående lån på samma gång är att samla dessa till ett enda. Detta kallas för att samla lån eller att man löser sina lån. Anledningen till att man gör detta är för att man på detta sätt kan få en lägre total ränta. Eftersom de flesta lån är av typen privatlån, alltså lån utan säkerhet, betalar man ofta flera fasta avgifter om man har många lån på samma gång. Genom att samla dessa lån till ett enda betalar man istället bara en avgift, vilket ger en lägre totalkostnad.

Hur går man tillväga för att samla lån?

Många låneinstitut och banker erbjuder sina kunder att samla lån hos dem. För att göra detta måste man dock lyckas övertyga banken eller kreditgivaren att man verkligen kommer kunna betala tillbaka alla lånen inom en viss tid. Eftersom det rör sig om flera lån är detta inte alltid det lättaste, och man måste definitivt ha en god kreditvärdighet för att det ska bli möjligt. Den faktor som antagligen kommer att vara mest avgörande för huruvida banken erbjuder sig att samla lånen eller inte är hur stor inkomsten är. För den som vill samla lån är det ofta en bra idé att man hittar ett sätt att öka sin inkomst eftersom detta gör banken mer villig att ingå ett avtal.

Hur mycket kan man spara genom att samla lån?

Hur stora summor man kan spara varje år genom att samla lån beror såklart på hur många olika lån man har, samt vilka summor det rör sig om. Det beror också på hur höga de fasta avgifterna för lånen är. Kontakta en bank och fråga om de har möjlighet att samla lån åt dig så kan du snabbt få reda på hur mycket du kan spara.