Collector

Collector – för företag och privatpersoner

Collector erbjuder finansiella tjänster till både privatpersoner och företag. De har kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Collector erbjuder olika typer av faktureringslösningar för företag, bland annat factoring och kredithantering. Deras tjänster för privatpersoner inkluderar bland annat inlåning och utlåning. När det gäller lån för privatpersoner så är det möjligt att ansöka om det så kallade Collectorlånet. Detta är ett lån utan säkerhet där man själv väljer hur lång löptid man vill ha.

Hur lånar man pengar hos Collector?

Om man är privatperson och vill låna pengar hos Collector kan man ansöka direkt på deras hemsida. Man ansöker genom att fylla i ett formulär och får sedan ett preliminärt svar om vilken ränta man kan förvänta sig. Alla räntesatser för lån som Collector utfärdar sätts efter en individuell bedömning och det är därför svårt att på förhand ge ett tydligt besked om vilken ränta man kommer att få. När man har fyllt i ansökningsformuläret skriver man ut detta och skickar in via post till Collector. När Collector har mottagit det signerade skuldebrevet gör de en slutgiltig kontroll. Om ansökan beviljas sätter de så snart det är möjligt in pengarna på det angivna bankkontot. Om man ångrar sig efter att man skickat in sitt skuldebrev upphävs lånet. Man måste dock ångra sig inom 14 dagar från det att man ingått avtalet.

collector - lån till företag och privatpersoner

Vilka krav måste man uppfylla?

För att bli beviljad ett privatlån hos Collector måste man uppfylla några grundläggande krav. Man måste dels ha fyllt 20 år när man ansöker och man får heller inte ha några betalningsanmärkningar. Vidare är det också ett krav att man är bosatt i Sverige sedan minst 24 månader. För att få låna pengar måste man också ha en taxerad inkomst på minst 120 000 kronor om året. På Collectors hemsida kan man se vilka de aktuella villkoren för lånet är, samt vilken ränta och vilka avgifter man kan förvänta sig.